جزئیات

خدمات شبکه

1402/8/1

در مبحث شبکه نیز تکنولوژی مجازی‌ سازی قابل استفاده است و می‌تواند برای مدیریت و نگهداری یک شبکه بسیار کارآمد باشد. هنگامی که یک شبکه، مجازی‌ سازی می‌شود در واقع منابعی که در این شبکه وجود دارند این امکان را به وجود می‌آورند که بتوان چندین شبکه به صورت مجازی را ایجاد کرد و همچنین امکان این وجود داشته باشد که با استفاده از زیرساخت‌های نرم‌افزاری با یکدیگر در ارتباط بوده و بتوانند داده‌های مورد نیاز خود را جابجا کنند.