جزئیات

خدمات سخت افزار و شبکه

1402/8/8

امروزه بخش عمده ای ازفرآیندهای سازمانها به تبادل اطلاعات و داده ها وابسته میباشد، و بخش عمده ای از این تبادل اطلاعات بر روی بستر شبکه های محلی و شهری صورت میگیرد. شبکه های محلی برای انتقال اطلاعات بین تجهیزات انفورماتیکی مستقر در یک محدوده جغرافیایی کوچک در حد یک ساختمان، محدوده یک کارخانه و … شبکه های شهری برای انتقال اطلاعات بین دو مرکز جغرافیایی دور از هم بین دو نقطه شهری، بین دو شهر و … را برعهده دارند. به دلیل اهمیت سرعت، کیفیت و مدیریت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی این شبکه بسیار حائز اهمیت می باشد.