پروژه ها

توجه به اینکه مرکز داده ها و دیتاسنتر به عنوان اساسی ترین و امنیتی ترین زیرساخت فناوری اطلاعات هر سازمان و شرکت تلقی می شود از قرار دادن عکس هایی که به نحوی ساختار یا تجهیزات مشتریان ما را افشا نماید معذوریم . در ادامه برخی از مشتریان شرکت رستاک به همراه خدمات صورت گرفته در جریان هر یک بیان گردیده است .